Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους κτηνιατρικούς ελέγχους

Αριθμός πρωτ: 18032
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους κτηνιατρικούς ελέγχους.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως γνωστόν, καταδίκασε τη χώρας μας για παραβίαση των υποχρεώσεων που ορίζονται από τον Κανονισμό 882/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, στοιχείο γ’), σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Ελλάδα όφειλε να είχε μεριμνήσει ώστε να διαθέτει ή να έχει πρόσβαση σε επαρκή δυναμικότητα εργαστηρίων για τις δοκιμές και σε επαρκή αριθμό κατάλληλα ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, ώστε οι επίσημοι έλεγχοι και τα καθήκοντα ελέγχου να διεξάγονται σωστά και ουσιαστικά.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, είναι ανάγκη να στελεχωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπυξης, όπως το κτηνιατρικό εργαστήριο και των Νομαρχιών, με επαρκή προσωπικό για τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί
Εάν προτίθενται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ανεπάρκεια προσωπικού των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τους κτηνιατρικούς ελέγχους, όπως το κτηνιατρικό εργαστήριο Ηρακλείου και η αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για να αναιρεθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης