Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ζώνες ειδικής προστασίας άγριων πτηνών

Αριθμός πρωτ: 1198
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ζώνες ειδικής προστασίας άγριων πτηνών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας επειδή δεν έχει προσδιορίσει με ακρίβεια ζώνες ειδικής προστασίας άγριων πτηνών. Το δικαστήριο επισημαίνει ότι το 25,2% του εδάφους της ελληνικής επικράτειας πρέπει να χωριστεί σε 186 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά.
Επειδή οι 151 ζώνες που έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα από την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ), δεν επαρκούν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ επίσης οι υφιστάμενες ζώνες δεν προστατεύουν επαρκώς 12 είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων τον γυπαετό, τον μαυρόγυπα και τον χρυσογέρακα.
Επειδή η Κρήτη και γενικότερα η χώρα μας έχει μεγάλη ποικιλίας σπάνιων πτηνών που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να περισώσουμε την πανίδα της χώρας μας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον ακριβή προσδιορισμό των Ζωνών Ε ιδικής Προστασίας άγριων πτηνών στη χώρα μας και τον μετριασμό των συνεπειών για την Ελλάδα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης