Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των Δικαιωμάτων του Πολίτη

Αριθμός πρωτ: 9089
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση των Δικαιωμάτων του Πολίτη.

Καταδικάστηκε η Ελλάδα από την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για παραβίαση των δικαιωμάτων του πολίτη σε θέματα Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, και συγκεκριμένα αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ απέναντι στους κατοίκους της Πτολεμαϊδας και τους εργαζομένους στα λιγνιτωρυχεία και τα εργοστάσια της ΔΕΗ.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρόκειται να παρακολουθήσει αν η Ελλάδα συμμορφωθεί ως προς την απόφαση, ενώ ενημερώθηκε και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επειδή, σύμφωνα με την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ελληνικό κράτος δεν έχει επιδείξει διάθεση να βελτιώσει την κατάσταση του περιβάλλοντος.
Επειδή το ελληνικό κράτος καταφεύγει στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών στην Υγεία και κατ’ επέκταση στη ζωή.
Επειδή και στο Νομό Ηρακλείου δημιουργούνται προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα αλλά και τα άλλα εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούν στην Κρήτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και να σεβαστεί τα δικαιώματα εργαζομένων και πολιτών σε θέματα Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης