Κατασκευή δασικού χωριού στη θέση «Κουτσουνάρα» Δήμου Ζαρού

Αριθμός πρωτ: 9747
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή δασικού χωριού στη θέση «Κουτσουνάρα» Δήμου Ζαρού.

Την ένταξη της κατασκευής του δασικού χωριού στη θέση «Κουτσουνάρα» σε τομεακό ή επιχειρησιακό πρόγραμμα, ζητά ο Δήμος Ζαρού.
Από το 2002, οπότε και εκπονήθηκε η μελέτη «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Οικολογικής Ανάπτυξης Δήμου Ζαρού», η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες ωρίμασης του έργου, όπως η τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου που πρόκειται να χωροθετηθεί το χωριό, η αρχιτεκτονική μελέτη των κτηρίων, η εξασφάλιση της υδροδότησης και της αποκομιδής των απορριμάτων κτλ.
Επειδή, σύμφωνα με το Δήμο Ζαρού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ανακοινώσει στις 26/2/2004 την κατασκευή του εν λόγω δασικού χωριού, μαζί με την κατασκευή άλλων 25 δασικών χωριών ανά την Ελλάδα.
Επειδή το έργο αυτό θεωρείται μείζονος σημασίας για την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου Ζαρού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εντάξει την κατασκευή του δασικού χωριού στη θέση «Κουτσουνάρα» του Δήμου Ζαρού σε τομεακό ή επιχειρησιακό πρόγραμμα, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το μείζονος σημασίας αναπτυξιακό έργο για την περιοχή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης