Κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης»

Αριθμός πρωτ: 13502
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».

Μετά και την πρόσφατη σύσκεψη, που έγινε μεταξύ εκπροσώπων του αεροδρομίου και τουριστικών φορέων της Κρήτης, τέθηκε για μια ακόμα φορά, πέρα όλων των άλλων προβλημάτων, το σοβαρό ζήτημα της κατασκευής νέου πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 1100/24-10-07, έχω αναφερθεί στην αναγκαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θα συντελέσει στην αποσόβηση των σοβαρών συνεπειών ενός από τα σημαντικότερα προβλημάτα του αεροδρομίου.
Επειδή στην απάντηση της ως άνω Ερώτησής μου στις 15/11/2007 αναφέρεται πως με την εξασφάλιση των αναγκαίων μελετών και προϋποθέσεων, όπως η τεχνική μελέτη και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα ολοκληρώνονταν σύμφωνα με το ΥΜΕ, τον Απρίλιο του 2008, «η Υ.Π.Α. θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου», εντούτοις μέχρι σήμερα τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί το έργο κατασκευής του Πύργου Ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης