Κατασκευή Υδροηλεκτρικού Φράγματος στον ποταμό Αναποδάρη στην περιοχή Φαράγγι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σκινιά και Δεματίου του Δήμου Αρκαλοχωρίου

Αριθμός πρωτ: 11073
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Υδροηλεκτρικού Φράγματος στον ποταμό Αναποδάρη στην περιοχή Φαράγγι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σκινιά και Δεματίου του Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Ο ποταμός Αναποδάρης ως γνωστόν συγκεντρώνει όλες τις απορροές του νοτιοανατολικού τμήματος του Νομού Ηρακλείου με αποτέλεσμα 50-100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κατά μέσο όρο το χρόνο να καταλήγουν στο Λυβικό πέλαγος.
Επειδή η διαμόρφωση του εδάφους αλλά και η ύπαρξη του φαραγγιού επιτρέπει τη δημιουργία φράγματος το οποίο εξαιτίας υφιστάμενης υψομετρικής διαφοράς μπορεί να λειτουργήσει και ως υδροηλεκτρικό έργο για παραγωγή ρεύματος.
Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι ξηροθερμική αλλά και η παραλιακή ζώνη που καταλήγει το νερό του ποταμού έχουν μεγάλη ανάγκη από νερό άρδευσης.
Επειδή πολλά χρόνια τώρα διατυπώνονται διάφορες σκέψεις και συντάσσονται προκαταρτικές μελέτες για την αξιοποίηση των εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού που χύνονται στη θάλασσα χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί καμία προσπάθεια μέχρι σήμερα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό ώστε να συμβάλουν στην αξιοποίηση των πολύ μεγάλων ποσοτήτων νερού που χύνονται στη θάλασσα και οι οποίες με μικρό σχετικά κόστος, εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας και άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης