Κατασκευή φράγματος Ασιτών-Πρινιά

Αριθμός πρωτ: 1194
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή φράγματος Ασιτών-Πρινιά

Σε απάντηση παλαιότερης σχετικής με το θέμα Ερώτησής μου, διαβεβαιώνατε ότι μετά την επικαιροποίηση της Μελέτης από την Περιφέρεια Κρήτης, το έργο θα παρουσίαζε την απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να ενταχθεί σε πρόγραμμα υλοποίησης της Περιφέρειας.
Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και το φράγμα Ασιτών-Πρινιά έχει καταστεί ώριμο και έτοιμο για δημοπράτηση. Ωστόσο, δεν έχει προωθηθεί ένα τόσο σημαντικό έργο, όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας αλλά και για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς μετά την κατασκευή του θα οριοθετηθεί ο ποταμός «Ξηροπόταμος» και θα μπορέσει να επεκταθεί και στα δυτικά το Σχέδιο Πόλης.
Επειδή η κατασκευή του φράγματος επιβάλλεται όχι μόνο για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών, αλλά και λόγω της πλημμυρικής απορροής του ποταμού Ξηροποτάμου σε αστική περιοχή των Δήμων Ηρακλείου και Γαζίου, που δημιουργεί κάθε χρόνο τεράστια προβλήματα στους κατοίκους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να εξασφαλίσουν τις πιστώσεις για την κατασκευή του Φράγματος Ασιτών-Πρινιά, προκειμένου να δημοπρατηθεί και να επισπευθεί η κατασκευή του, ενέργεια πρώτης προτεραιότητας και μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης