Καταχώρηση κρατικών διαφημίσεων σε έντυπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Αριθμός πρωτ: 725
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση κρατικών διαφημίσεων σε έντυπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Πολλές δεκάδες έντυπα μεταξύ αυτών και έντυπα αρχηγών πολιτικών κομμάτων, τα οποία εκδίδονται για προσωπική διαφήμιση, παίρνουν κρατικές διαφημίσεις (ΟΠΑΠ κλπ) χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
Ως γνωστόν ο Ν. 3578/2007 για την «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» θέτει προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2, που αφορούν τον αριθμό των σελίδων, την υποχρέωση απασχόλησης δημοσιογράφου ασφαλισμένου στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
Επειδή αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται σε πάρα πολλές περιπτώσεις ίσως γιατί δεν έχει βγει η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αποτέλεσμα κάποιοι να νέμονται τις κρατικές διαφημίσεις παράνομα.
Επειδή η παράνομη χορήγηση κρατικών διαφημίσεων υποκρύπτει διαπλοκή και εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθενται να εφαρμόσουν το Νόμο που η ίδια Κυβέρνηση έχει ψηφίσει και να δίδονται οι κρατικές διαφημίσεις έγκαιρα, και όχι με τόση καθυστέρηση ενός σχεδόν χρόνου, όπως κάνει ο ΟΠΑΠ, μόνο σε αυτούς που πραγματικά έχουν δικαίωμα.
2) Αν η αιτία είναι η μη έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, πότε πρόκειται να εκδοθεί και να εφαρμοστεί αφού ήδη έχουν συμπληρωθεί 8 μήνες από την ψήφιση του Νόμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2