Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταφραστών – διερμηνέων

Αριθμός πρωτ: 3073
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/9/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταφραστών – διερμηνέων.

Όπως είναι γνωστό, οι μεταφραστές και διερμηνείς, πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, δεν έχουν δικαίωμα να μεταφράζουν ή να επικυρώνουν, δηλαδή δεν τους επιτρέπεται να ασκούν την επιστήμη που σπούδασαν. Αντίθετα, για να αναγνωρίζονται οι μεταφράσεις τους από το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να επικυρώνονται από δικηγόρους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν τα σχετικά διπλώματα, βάσει του άρθρου 53 το Ν.3026/54, δηλαδή ενός νόμου που χρονολογείται εδώ και πενήντα και πλέον χρόνια, ο οποίος όταν τέθηκε σε ισχύ δεν υπήρχαν ούτε μεταφραστές ούτε επιστήμη της μετάφρασης.
Με βάση δε την με αρ. 479/1997 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ρυθμίζεται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών να μεταφράζει με αμοιβή, όπου «η υφιστάμενη έννομη τάξη προβλέπει δυνατότητα καταρτίσεως μεταφράσεων από περισσότερους φορείς, από τους οποίους κανείς δεν καθορίζεται, κατ’ αρχήν, αποκλειστικός», χωρίς όμως να γίνεται καμία μνεία για τους μεταφραστές.
Επειδή εδώ και πολλά χρόνια πο μεταφραστές και διερμηνείς μέσω των αναγνωρισμένων Σωματείων τους, διεκδικούν το δίκαιο και αυτονόητο αίτημα της αναγνώρισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος τους.
Επειδή δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως επιστήμονες μόνο όσοι μεταφραστές ανήκουν στην μεταφραστική υπηρεσίς του ΥΠΕΞ, ενώ οι υπόλοιποι να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, παρά το γεγονός ότι έχουν σπουδάσει.
Επειδή από τις Απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων στην 8446/13-3-2008 Ερώτησή μου, δεν προέκυπτε καμία πολιτική βούληση αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος που, εκ των πραγμάτων, αδικεί τους μεταφραστές και διερμηνείς.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αναγνωρίζονται οι μεταφραστές-διερμηνείς, απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, ως αποκλειστικά αρμόδιοι να μεταφράζουν και να διερμηνεύουν από και προς ξένες γλώσσες και
2) Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, πώς θα διασφαλιστεί το δικαίωμά τους να επικυρώνουν αντίγραφα ξενόγλωσσων εγγράφων και κειμένων της ειδικότητάς τους, ισότιμα με τους δικηγόρους, όπως ορίζεται με το Ν.3026/54, άρθρο 53.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ