Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αριθμός πρωτ: 8147
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ζητούν οι απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα των προγραμμάτων Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
Οι απόφοιτοι με έκπληξη διαπιστώνουν ότι κρίνονται απορριπτέοι από το ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, καθώς δεν περιλαμβάνεται ο τίτλος σπουδών τους στα τυπικά προσόντα διορισμού για διοικητικό προσωπικό, αν και σύμφωνα με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ υπάρχει σχετικό ΦΕΚ που προβλέπει το αντίθετο και κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και η καταβολή ενός αρκετά υψηλού, για τα δεδομένα του μέσου Έλληνα, χρηματικού αντιτίμου που υποχρεούται να καταβάλουν προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο.
Επειδή οι περισσότεροι, όντας εργαζόμενοι, καταναλίσκουν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους προκειμένου να σπουδάσουν και να αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών που να αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.
Επειδή, όπως επισημαίνεται, είναι παράβαση καθήκοντος και αυθαιρεσία ο αποκλεισμός από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ της γενικής κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, των αποφοίτων τόσο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όσο και πολλών τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, με αμφισβητούμενα κριτήρια που προσκρούουν στην κοινή λογική.
Επειδή δεν πρέπει να επαφίεται στην κρίση του οποιουδήποτε να επιλέγει ποιες ειδικότητες και ποια τμήματα σχολών θα εντάσσονται στις εκάστοτε προκηρύξεις,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και συγκεκριμένα των προγραμμάτων Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, προκειμένου να μην κρίνονται απορριπτέοι από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ