Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταφραστών – διερμηνέων

Αριθμός πρωτ: 8446
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταφραστών – διερμηνέων.

Την αναγνώριση του επαγγέλματος και την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων διεκδικούν οι μεταφραστές και οι διερμηνείς της χώρας.

Οι ίδιοι, αν και πτυχιούχοι ελληνικών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων, διαμαρτύρονται καθώς δεν έχουν δικαίωμα να μεταφράζουν ή να επικυρώνουν, δηλαδή δεν τους επιτρέπεται να ασκούν την επιστήμη που σπούδασαν. Αντίθετα, για να αναγνωρίζονται οι μεταφράσεις τους από το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να επικυρώνονται από δικηγόρους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν τα σχετικά διπλώματα, βάσει του άρθρου 53 το Ν.3026/54, δηλαδή ενός Νόμου που χρονολογείται εδώ και πέντε χρόνια, ο οποίος όταν τέθηκε σε ισχύ δεν υπήρχαν ούτε μεταφραστές ούτε επιστήμη της μετάφρασης.

Με βάση δε την με αρ. 479/1997 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ρυθμίζεται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών να μεταφράζει με αμοιβή, όπου «η υφιστάμενη έννομη τάξη προβλέπει δυνατότητα καταρτίσεως μεταφράσεων από περισσότερους φορείς, από τους οποίους κανείς δεν καθορίζεται, κατ’ αρχήν, αποκλειστικός», χωρίς όμως να γίνεται καμία μνεία για τους μεταφραστές.

Επειδή εδώ και είκοσι χρόνια το Σωματείο Επίλεκτων Μεταφραστών Διερμηνέων διεκδικεί το δίκαιο και αυτονόητο αίτημα της αναγνώρισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος τους.

Επειδή δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως επιστήμονες μόνο όσοι μεταφραστές χρησιμοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι υπόλοιποι, αν και έχουν σπουδάσει, να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται να προβούν στην άμεση ψήφιση Νόμου, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου τους επί του περιεχομένου, που να αφορά και να ρυθμίζει αποκλειστικά τα δικαιώματα των επιστημόνων μεταφραστών – διερμηνέων ως μόνων αρμοδίων να μεταφράζουν και να διερμηνεύουν από και προς ξένες γλώσσες.

2) Αν προτίθενται να αναγνωρίσουν το δικαίωμα των επιστημόνων μεταφραστών να επικυρώνουν τα αντίγραφα ξενόγλωσσων εγγράφων και κειμένων της ειδικότητάς τους.

3) Αν προτίθενται να καταργήσουν το άρθρο 53 του Ν. 3026/54 και των Γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. αρ. 479/1997, 335/2002 και 495/2004, όπως οι ίδιοι ζητούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ