Κενά εκπαιδευτικών στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7405
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κενά εκπαιδευτικών στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου.

Τα κενά που υπάρχουν στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και επιβεβαιώνουν, για μια ακόμη φορά, όχι μόνο την έλλειψη έγκαιρου προγραμματισμού από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, αλλά και την έλλειψη πρόνοιας για μια ιδιαίτερη κατηγορία μαθητών.
Επειδή όπως έχω πρόσφατα επισημάνει, με την 6229/23-9-08 Ερώτησή μου, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Ειδική Αγωγή στη χώρα μας και τα οποία δεν λύνονται με το πρόσφατο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τα κενά που υπάρχουν στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου αφορούν έξι θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αγγειοπλαστών κ.λ.π.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Πότε θα καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου, για την ομαλή υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος, με την έμπρακτη συμβολή της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης