Κενά εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7409
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κενά εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου.

Ένα μήνα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα κενά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου είναι σημαντικά καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, εκτός της μη έγκαιρης πλήρωσης των εκπαιδευτικών κενών δημιουργείται πρόβλημα και από την καθυστερημένη τοποθέτηση των αναπληρωτών.
Μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό έργο στο Νομό Ηρακλείου είναι σημαντικά, εξαιτίας της μη έγκαιρης κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταρτιστεί μόνιμο πρόγραμμα.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών τα κενά που υπάρχουν στα Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ του Νομού Ηρακλείου είναι 54, εκ των οποίων 10 φιλόλογοι, 6 θεολόγοι, 3 του ενοποιημένου κλάδου φυσικών, 5 λοιπών ειδικοτήτων γενικής παιδείας, 8 μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι και 20 λοιπόν τεχνικών ειδικοτήτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε θα καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου, καθώς δεν μπορεί να καταρτιστεί μόνιμο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το εκπαιδευτικό έργο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης