Κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7278
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου.

Έχει παρέλθει ήδη ένας μήνας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου είναι σημαντικά καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, εκτός της μη έγκαιρης πλήρωσης των εκπαιδευτικών κενών από το Υπουργείο, δεν υπάρχει ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Μέλη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό έργο στο Νομό Ηρακλείου είναι σημαντικά, εξαιτίας της μη ορθής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως είναι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις περισσότερες φορές κάτω από αδιαφανή κριτήρια όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τα κενά που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου καθώς ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους τα προβλήματα στο εκπαιδευτικό έργο είναι σημαντικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης