Κερδοσκοπία των εταιρειών καυσίμων εις βάρος των καταναλωτών

Αριθμός πρωτ: 7537
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Κερδοσκοπία των εταιρειών καυσίμων εις βάρος των καταναλωτών.

Με την 4515/20-02-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις έντονες διαμαρτυρίες των καταναλωτών καθώς οι τιμές των καυσίμων διαρκώς αυξάνονται, ενώ οι Κρητικοί εξακολουθούν να πληρώνουν τα καύσιμα ακριβότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα, με πρόσχημα το κόστος μεταφοράς τους.
Ακόμα όμως και όταν οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, οι τιμές στον καταναλωτή παραμένουν σχεδόν σταθερές, χωρίς την ανάλογη μείωση, σε σχέση με τις περιόδους ανόδους των τιμών του αργού πετρελαίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των εταιρειών καυσίμων και τη μη επικράτηση συνθηκών αποτελεσματικού και υγιούς ανταγωνισμού στον εν λόγω κλάδο.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ως άνω ερώτησή μου απάντησε πως βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των απόψεων των φορέων που έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, χωρίς να έχει καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα, την ίδια ώρα που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων καταγγέλλει τη διαμόρφωση μονοπωλιακών καταστάσεων από τις εταιρείες καυσίμων και την επιβολή εξοντωτικών συμβάσεων εις βάρος τελικά τόσο των πρατηριούχων όσο και των καταναλωτών.
Επειδή η κωλυσιεργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού να λάβει μέτρα προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και μονοπωλίου στο χώρο των καυσίμων, έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές σε απόγνωση.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τη λειτουργία των εταιρειών πετρελαιοειδών ως καρτέλ στην αγορά της Κρήτης, γεγονός που επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον τομέα αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών, με δεδομένο ότι, μέχρι σήμερα οι εταιρείες καυσίμων έχουν διαμορφώσει μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, προς ίδιον οικονομικό όφελος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης