Κινητοποιήσεις για τα συσσωρευμένα προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 6015
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κινητοποιήσεις για τα συσσωρευμένα προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο έχω επισημάνει τα πολλά προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου τη φετινή σχολική χρονιά.
Εκτός από τα αρκετά κενά στα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Νομού που εξακολουθούν ακόμη να υφίστανται, λίγους μήνες πριν το τέλος της σχολικής περιόδου, συνεχίζουν να υπάρχουν ελλείψεις και σε βιβλία και ιδιαίτερα στα λεξικά που προβλέπονται για όλες τις τάξεις αλλά και σε βιβλία της πρώτης τάξης.
Φροντιστηριακά τμήματα και τάξεις υποδοχής εδώ και τέσσερα χρόνια δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα το μόνο αντισταθμιστικό μέτρο αγωγής για την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, που αποτελούν το 10% του μαθητικού δυναμικού των σχολείων, να μην προχωράει.
Επειδή η ελλιπής οικονομική στήριξη, η ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή, τα προβλήματα σχολικής στέγης, μεταξύ των άλλων, συντελούν στην υποβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται καθώς καμία εξέλιξη δεν υπάρχει αναφορικά με τα οικονομικά, συνταξιοδοτικά και θεσμικά τους αιτήματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να προμηθεύσει όλες τις τάξεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου με το σύνολο των προβλεπόμενων βιβλίων και λεξικών, καθώς και αν προτίθεται να μεριμνήσει για τα φροντιστηριακά τμήματα και τις τάξεις υποδοχής των αλλοδαπών μαθητών, την ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή, τα προβλήματα σχολικής στέγης και γενικά όλα τα προβλήματα που υφίστανται και συντελούν στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ