Κινητοποιήσεις και αιτήματα Διοικητικών Υπαλλήλων ΤΕΙ Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 15802
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Κινητοποιήσεις και αιτήματα Διοικητικών Υπαλλήλων ΤΕΙ Κρήτης.

Σε 24ωρη κινητοποίηση προχώρησαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΙ Κρήτης, διεκδικώντας την επίλυση των θεσμικών, εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων τους.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων ΤΕΙ Κρήτης ζητά, μεταξύ άλλων, κατώτερο μισθό 1400 ευρώ και κατώτερη σύνταξη 1120 ευρώ, άμεση καταβολή σε όλο το διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της εφάπαξ αμοιβής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, καθώς και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ορισμένου χρόνου, έργου κ.λ.π.), χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Επειδή ο Σύλλογος επίσης διεκδικεί την κατάργηση του θεσμού των έκτακτων και την άμεση διασφάλιση της συνέχισης της δουλειάς των συμβασιούχων εργαζομένων με κονδύλια των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτά και να επιλύσει το σύνολο των θεσμικών, εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Κρήτης αλλά και της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης