Κοινή ερώτηση 37 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για παράταση αποπληρωμής δανείων του ΤΕΜΠΜΕ.14/10/2011

Κοινή ερώτηση 37 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για παράταση αποπληρωμής δανείων του ΤΕΜΠΜΕ.

Κοινή ερώτηση για την παράταση αποπληρωμής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ, κατέθεσαν προς τον Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο βουλευτής Ηρακλείου κ.Μανόλης Στρατάκης μαζί με άλλους 36 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους, τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, με επιπτώσεις κύρια στην ρευστότητα τους, αδυνατώντας στην πλειονότητα τους να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις και τα λειτουργικά έξοδα τους.
Πολλές επιχειρήσεις, αντιμέτωπες με τις ασφυκτικές πιστωτικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, χρηματοδοτήθηκαν με τα δάνεια που το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) χορήγησε σε επιχειρήσεις το 2008 και 2009 και τα οποία έχουν τριετή περίοδο αποπληρωμής, αλλά και με νεότερα προγράμματα του Ταμείου
Έκτοτε οι συνθήκες στην αγορά έχουν επιδεινωθεί κατά πολύ. Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις της Περιφέρειας που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ (και νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων δανείων που φθάνουν μέχρι και σε αδυναμία αποπληρωμής , εξαιτίας της εκτεταμένης και συνεχώς αυξανόμενης ύφεσης και της μειωμένης αγοραστικής ζήτησης.
Έτσι, οι όροι των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ που συμφωνήθηκαν και τα συμφωνηθέντα χρονικά περιθώρια καθίστανται πλέον ανεφάρμοστα στην πράξη.
Προκειμένου να μην οδηγηθούν οι περιφερειακές οικονομίες σε πλήρες αδιέξοδο, με τραγικές συνέπειες όπως το περαιτέρω κλείσιμο επιχειρήσεων και η απώλεια θέσεων εργασίας, πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις μέσα από την χορήγηση παράτασης της αποπληρωμής των δανείων προς το ΤΕΜΠΜΕ κατά τρία (3) χρόνια (δηλαδή να επεκταθεί η αποπληρωμή στα έξι (6) χρόνια συνολικά, από τα τρία (3) που ισχύουν σήμερα).
Ταυτόχρονα απαιτείται ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις αναπροσαρμογή των λοιπών όρων των συγκεκριμένων δανείων (πχ επιτόκιο κλπ). Μια παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση πέραν το ότι θα συμβάλλει στην επιβίωση των επιχειρήσεων εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον.
Έτσι, οι βουλευτές καταλήγουν ερωτώντας τον κ.Υπουργό:
1) Σε ποιές ενέργειες θα προβεί ώστε να χορηγηθεί παράταση αποπληρωμής τριών (3) ετών στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ προκειμένου η αποπληρωμή να επεκταθεί στα έξι (6) χρόνια από τρία (3) που ισχύουν σήμερα;
2) Εάν θα αναπροσαρμοστούν ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι όροι των συγκεκριμένων δανείων (πχ επιτόκιο κλπ);

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές: Α.Μακρυπίδης, Σπ.Μαργέλης, Μ.Κατρίνης, Α.Παπαθανάση, Μ.Στρατάκης, Θ.Οικονόμου, Αθ.Παπαγεωργίου, Αθ.Χαντάβας, Α.Τριανταφυλλόπουλος, Ι.Βλατής, Ι.Διαμαντίδης, Π.Δημητρουλόπουλος, Χ.Μαγκούφης, Αθ.Παπαδόπουλος, Δημ.Λιντζέρης, Αικ.Περλεπέ, Δημ.Καρύδης, Παν.Αντωνακόπουλος Γ.Κασσάρας, Μ.Κυριακοπούλου, Ν.Τσώνης, Βασ.Τσόνογλου, Ε.Καϊλή, Ε.Δαμιανάκης, Φ.Παρασύρης, Θ.Παραστατίδης, Γ.Αρβανιτίδης, Κ.Καρτάλης, Σ.Μερεντίτη, Ν.Γιαννακοπούλου, Μ.Μίχου, Δ.Βαρβαρίγος, Αλ.Αθανασιάδης, Π.Στασινός, Μιχ.Παντούλας, Μ.Θεοχάρη και Λ.Γρηγοράκος.