Κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

30 Μαρτίου 2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, έκανε παρέμβαση ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο Βουλευτής Ηρακλείου Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, μετά την Ομιλία των δύο προσκεκλημένων Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κας. Margot Wallström, αρμοδίας για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Στρατηγική Επικοινωνίας, και του κ. Jacques Barrot, αρμοδίου για τις Μεταφορές και τον τουρισμό.
Αφού καλωσόρισε τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους της Βουλής, ο κ. Στρατάκης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να επιδείξει περισσότερη αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της παγκοσμιοποίησης και στην καταπολέμηση των αρνητικών της. Σχολιάζοντας ειδικότερα την ομιλία του κ. Μπαρό, ο οποίος τόνισε γενικά την αξία της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε σε ζητήματα που επιδρούν άμεσα στην κινητικότητα, και σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της χώρας.
Αρχικά επεσήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν την Ολυμπιακή Αεροπορία και τις άγονες γραμμές και ζήτησε να υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη προσπάθεια για εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών και εφαρμογή του από κοινού με την Ελλάδα εκπονιθέντος σχεδίου. Στη συνέχεια, στάθηκε στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες υποδομές, καθώς και η δημιουργία εμπορευματικών κέντρων, ενώ αναφέρθηκε και στις λεγόμενες ευφυείς μεταφορές, που έχουν σημασία για τις μεγάλες πόλεις και όλη την ελληνική επικράτεια. Τόνισε, τέλος, τη σημασία των διευρωπαϊκών δικτύων τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την ανάπτυξη της κινητικότητας, λόγω της μείωσης του κόστους στις μεταφορές και των άλλων θετικών τους στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο ρόλο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης, Ιονίου, Αδριατικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Κύπρου και Μέσης Ανατολής, που είχε προωθηθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την ενίσχυση για υλοποίηση των αναγκαίων έργων.