Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και γρήγορο Internet στις αγροτικές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 33
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και γρήγορο Internet στις αγροτικές περιοχές.

Η πρόταση κοινοτικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάθεση 1,5 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση των ευρυζωνικών συνδέσεων στην ύπαιθρο, υιοθετήθηκε πρόσφατα από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επειδή πρόκειται για χρήματα τα οποία προέρχονται από αδιάθετους πόρους της Ε.Ε. και θα διανεμηθούν στα κράτη-μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Επειδή, όπως προβλέπεται, ένα δις ευρώ θα διατεθεί για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και μισό δις ευρώ θα διατεθεί για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
Επειδή όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου η λήψη και η άμεση εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών καταστάσεων, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές και η προώθηση των γρήγορων ευρυζωνικών συνδέσεων στις αγροτικές περιοχές είναι μείζονος σημασίας για τον αγροτικό τομέα της Κρήτης, όπως και ολόκληρης της χώρας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκείμενου να εφαρμοστούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση του γρήγορου internet στην ύπαιθρο.
2) Ποια ποσά και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ