Κρέατα και ζωικά παραπροϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα

Αριθμός πρωτ: 16456
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Κρέατα και ζωικά παραπροϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα.

Για το ζήτημα της εμπορικής αξιοποίησης κρεάτων και ζωικών παραπροϊόντων, τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, γνωστοποίησε ότι θα δέχεται τις απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , μετά την απόφαση των αμερικανικών αρχών να δώσουν άδεια στη διάθεση στην αγορά προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, έχει ζητήσει την γνωμάτευση της EFSA για το θέμα αυτό και το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογο καθεστώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης ζητήσει από την EFSA να γνωμοδοτήσει κατά πόσο οι μέθοδοι κλωνοποίησης που εφαρμόζονται σε βοοειδή και χοίρους μπορούν να επεκταθούν και σε αιγοπρόβατα και κοτόπουλα.
Επειδή πρόσφατα συζητήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα της ποιότητας των τροφίμων και η αξία που έχει στην ανθρώπινη διατροφή και τέτοιου είδους προσπάθειες ακυρώνονται σε περίπτωση ευρείας κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα.
Επειδή ασπίδα όλων αυτών αποτελεί η προώθηση της κρητικής διατροφής λόγω της τεράστιας αξίας της στην υγεία του ανθρώπου και θα έπρεπε το Υπουργείο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα της εμπορικής αξιοποίησης κρεάτων και ζωικών παραπροϊόντων τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, καθώς και για την επέκταση της κλωνοποίησης σε αιγοπρόβατα και κοτόπουλα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης