Κτιριακό πρόβλημα στο νηπιαγωγείο στο Δ.Δ του Χάρακα του Δήμου Αστερουσίων στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6950
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κτιριακό πρόβλημα στο νηπιαγωγείο στο Δ.Δ του Χάρακα του Δήμου Αστερουσίων στο Νομό Ηρακλείου.

Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στη στέγαση του νηπιαγωγείου στο Δ.Δ. Χάρακα του Δήμου Αστερουσίων στο Νομό Ηρακλείου, καθώς το Δημοτικό σχολείο όπου συστεγάζονταν, λόγω αύξησης των μαθητών, από τριθέσιο έγινε τετραθέσιο με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αίθουσες για τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου.
Οι υπεύθυνοι του σχολείου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν στεγάσει τα νήπια σε αίθουσα του παλιού κοινοτικού καταστήματος και έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να λυθεί το κτιριακό πρόβλημα του νηπιαγωγείου, καθώς όπως υποστηρίζουν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου για την κατασκευή δύο αιθουσών.
Επειδή μέχρι να κατασκευαστούν οι αίθουσες για τη στέγαση του νηπιαγωγείου, οι υπεύθυνοι του σχολείου κάνουν λόγο για την αποστολή δύο αιθουσών ελαφριάς κατασκευής, για να καλύψει προσωρινά τον αυξημένο αριθμό των παιδιών(28) του νηπιαγωγείου το Χάρακα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της στέγασης των νηπίων στο νηπιαγωγείο του Χάρακα στο Νομό Ηρακλείου, με την προσωρινή αποστολή αιθουσών ελαφριάς κατασκευής αλλά και την κατασκευή δύο αιθουσών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης