Κωλυσιεργία στην ολοκλήρωση του διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 14 πολύτεκνων εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 5412
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κωλυσιεργία στην ολοκλήρωση του διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 14 πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην ολοκλήρωση του διορισμού 14 πολύτεκνων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των άλλων και σε σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου.
Το πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά 11 εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και 3 εκπαιδευτικούς ΠΕ06, στους οποίους ανακοινώθηκε αρχικά ο διορισμός, ωστόσο στη συνέχεια, και για λόγους που δεν εξηγήθηκαν επαρκώς από το Υπουργείο, τούς γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα διοριστούν ούτε θα αναλάβουν υπηρεσία με την προβλεπόμενη για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς διαδικασία.
Αντίθετα, τους δόθηκαν αόριστες υποσχέσεις για διευθέτηση του προβλήματος στο μέλλον, με νέα Υπουργική Απόφαση.
Επειδή έχει παρέλθει μήνας από τότε που γνωστοποιήθηκε στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς το πρόβλημα, και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τους προς το Υπουργείο δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση.
Επειδή οι 14 πολύτεκνοι και οι οικογένειές τους αγωνιούν για το τί πρόκειται να γίνει σχετικά με τον διορισμό τους, τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν ενεργεί για την άμεση τακτοποίηση του θέματος, που δεν οφείλεται σε λάθος των ίδιων των εκπαιδευτικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να προβεί στην οριστική επίλυση του προβλήματος και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των 14 πολύτεκνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται και αγωνιούν επί ένα μήνα μετά την ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους, χωρίς να τους δίνονται επαρκείς εξηγήσεις από την πλευρά του Υπουργείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης