Κωλυσιεργία στη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων

Αριθμός πρωτ: 7717
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κωλυσιεργία στη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων.

Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στη χορήγηση των αναπηρικών συντάξεων του ΟΓΑ εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, ενώ το Υποκατάστημα του ΟΓΑ στο Ηράκλειο είχε τη δυνατότητα να στέλνει στην Υγειονομική Επιτροπή ανά μήνα 20 περίπου φακέλους για επανεξέταση, τώρα ο αριθμός έχει περιοριστεί στους 8 φακέλους με αποτέλεσμα να δημιουργείται συσσώρευση φακέλων και μεγάλες καθυστερήσεις.
Ο περιορισμός των εξεταζόμενων φακέλων ανά συνεδρίαση της Υγειονομικής Επιτροπής αλλά και των συνεδριάσεων των Επιτροπών, δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των φακέλων και ο χρόνος που μεσολαβεί ξεπερνά τους 6 μήνες.
Οι συνταξιούχοι αναπηρίας για τους οποίους απαιτείται η επανεξέταση των φακέλων αγανακτούν γιατί, ακόμη και όταν οι Επιτροπές αποφανθούν θετικά, ευθύς εξαρχής μεσολαβεί περίπου ένα χρόνος για να πάρουν ξανά τη σύνταξη τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει τις απαιτούμενες εντολές προς τον ΟΓΑ και το ΙΚΑ, το οποίο συγκροτεί τις Υγειονομικές Επιτροπές, να συντονιστούν για να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη κωλυσιεργία στην επανεξέταση των φακέλων προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ανάπηροι πάνω από ένα χρόνο για να πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνται

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης