Κόστος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 1299
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κόστος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Τα βιολογικά προϊόντα ως γνωστόν βρίσκονται στο αρχικό στάδιο καθιέρωσής τους και οι δυσκολίες διείσδυσης στην αγορά είναι μεγάλες κυρίως εξ’ αιτίας του αυξημένου κοστολογίου παραγωγής τους.
Σε πρόσφατη ημερίδα στο Δήμο Αρχανών για τα βιολογικά προϊόντα αναδείχθηκε ότι μια σημαντική παράμετρος του κόστους είναι και η πιστοποίηση του προϊόντος, η οποία επιβαρύνει με το ίδιο ποσό όλες τις εκμεταλλεύσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.
Επειδή για τις μικρές κυρίως εκμεταλλεύσεις αυτή η επιβάρυνση είναι μεγάλη και επηρεάζει σημαντικά το κόστος παραγωγής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να διαφοροποιήσει το τιμολόγιο πιστοποίησης ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης όπως επισημαίνουν κυρίως οι βιοκαλλιεργητές κλήρων μικρού μεγέθους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ