Λάθος μετρήσεις εκπομπών καυσαερίων

Αριθμός πρωτ: 4241
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Λάθος μετρήσεις εκπομπών καυσαερίων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) το εθνικό σύστημα μέτρησης των αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα δεν είναι συμβατό με τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων χωρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται λανθασμένες μετρήσεις στη χώρα μας και η Ελλάδα να πρέπει να μειώσει σημαντικά τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2012 και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που η αναγκαία μείωση σε εκπομπές να αντιστοιχεί σε μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μεγέθους όσο ο ατμοηλεκτρικός σταθμός του Αμυνταίου, σύμφωνα με τη WWF.
Παράλληλα καταγγέλλεται η έλλειψη διαφάνειας σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τον τρόπο μέτρησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ως κύριο θέμα αναφέρεται η διακοπή της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το οποίο διαθέτει αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των αερίων και μάλιστα τη στιγμή που δεν υπάρχει νέο σύστημα καταγραφής.
Επειδή με ενέργειες τέτοιου είδους από το αρμόδιο Υπουργείο, η χώρα εκτίθεται διεθνώς ως αδιάφορη μπροστά στο τόσο σημαντικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
Επειδή πρέπει να μειωθούν στην Ελλάδα οι εκπομπές αερίων κατά 25.418.000 τόνους έως το 2012 σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο πράγμα που είναι πέρα από τις δυνατότητες της Ελλάδας και έτσι θα είμαστε πάλι ως χώρα ανακόλουθη στις δεσμεύσεις μας απέναντι στις διεθνείς απαιτήσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί ώστε να δημιουργηθεί άμεσα σύστημα καταγραφής των εκπομπών αερίων με αξιόπιστο τρόπο για να κατορθώσουμε να ελέγξουμε και να προσαρμόσουμε τις εκπομπές αερίων σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ