Λήψη μέτρων για καρκινογόνο ουσία σε δημητριακά πρωινού

Αριθμός πρωτ: 18221
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για καρκινογόνο ουσία σε δημητριακά πρωινού.

Στην 15831/10-3-09 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων περιεκτικότητας μιας πιθανώς καρκινογόνου ουσίας (4-ΜΒΡ, μεθυλοβενζοφενόνη), που περιέχεται στις συσκευασίες των δημητριακών πρωινού.
Όπως είχα επισημάνει, σύμφωνα με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιβληθεί ανώτατο όριο περιεκτικότητας της 4-ΜΒΡ στα μελάνια και τις ετικέτες στις χάρτινες συσκευασίες των δημητριακών πρωινού, ως συνέχεια της διαπίστωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ότι υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης στα παιδιά που καταναλώνουν τα εν λόγω δημητριακά, αφού η ύποπτη καρκινογόνος ουσία μπορεί να διεισδύσει στο περιεχόμενο της συσκευασίας.
Επειδή το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή δημητριακών πρωινού σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Επειδή είναι ανάγκη να προστατευτούν οι καταναλωτές και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση στην Ερώτησή μου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών από την επικίνδυνη ουσία 4-ΜΒΡ, μεθυλοβενζοφενόνη, που περιέχεται στις συσκευασίες των δημητριακών πρωινού.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης