Λήψη μέτρων για καρκινογόνο ουσία σε δημητριακά πρωινού

Αριθμός πρωτ: 15831
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για καρκινογόνο ουσία σε δημητριακά πρωινού.

Στον καθορισμό ανώτατων επιπέδων περιεκτικότητας μιας πιθανώς καρκινογόνου ουσίας (4-ΜΒΡ, μεθυλοβενζοφενόνη), που περιέχεται στις συσκευασίες των δημητριακών πρωινού, προτίθεται να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιβληθεί ανώτατο όριο περιεκτικότητας της 4-ΜΒΡ στα μελάνια και τις ετικέτες στις χάρτινες συσκευασίες των δημητριακών πρωινού, ως συνέχεια της διαπίστωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ότι υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης στα παιδιά που καταναλώνουν τα εν λόγω δημητριακά, αφού η ύποπτη καρκινογόνος ουσία μπορεί να διεισδύσει στο περιεχόμενο της συσκευασίας.
Επειδή το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή δημητριακών πρωινού σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Επειδή είναι ανάγκη να προστατευτούν οι καταναλωτές και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών από την επικίνδυνη ουσία 4-ΜΒΡ, μεθυλοβενζοφενόνη, που περιέχεται στις συσκευασίες των δημητριακών πρωινού.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης