Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας

Αριθμός πρωτ: 16621
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γίνεται προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο.
Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Συμμαχία που συστήθηκε για το σκοπό αυτό και αποτελεί μια νέα συμμαχία της αστυνομίας, των εταιρειών παροχής Ίντερενετ, οικονομικών κύκλων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, πρέπει να ενισχυθεί με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των κρατών-μελών.
Επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και η Πολιτεία οφείλει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την αντιμετώπισή του,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης