Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας

Αριθμός πρωτ: 7711
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας επισημαίνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την Ένωση, η οικογένεια και η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στη σχολική βία και η πολιτεία οφείλει να προβεί στη λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση των συγκεκριμένων θεσμών.
Συγκεκριμένα η Ένωση Γονέων ζητά να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τη μετατροπή των σχολείων σε σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές, στελεχωμένες με τους αναγκαίους ειδικούς επιστήμονες (σχολίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό).
Επειδή η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου επίσης ζητά αφενός την πρόσληψη μόνιμων σχολικών φυλάκων και αφετέρου να ανοίξουν τα σχολικά συγκροτήματα, πέραν του σχολικού ωραρίου, για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων.
Επειδή, όπως εύστοχα υπογραμμίζεται, η πολιτεία διαμέσου των φορέων και των υπηρεσιών της μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα, τη συναδερφικότητα, την αξιοκρατία και τη δόμηση υγιών προσωπικοτήτων ούτως ώστε να αμβλυνθεί το φαινόμενο της σχολικής βίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας, καθώς και αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να προλαμβάνονται παραβατικές συμπεριφορές ανήλικων μαθητών εντός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ