Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της χαμηλής τιμής παραγωγού στο γάλα

Αριθμός πρωτ: 16454
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της χαμηλής τιμής παραγωγού στο γάλα.

Το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνει επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά γάλακτος και για το λόγο αυτό θα προβεί άμεσα στη λήψη μέτρων.
Επειδή το σοβαρό θέμα της αισθητής κάμψης των τιμών παραγωγού γάλακτος έχει ως αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό των κτηνοτρόφων σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Επειδή οι κτηνοτρόφοι του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα έχουν φτάσει σε οικονομική εξαθλίωση, λόγω της συνεχούς διεύρυνσης της «ψαλίδας» μεταξύ τιμής και κόστους παραγωγής, όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει με Ερωτήσεις μου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα το Υπουργείο όπως οφείλει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης κάμψης των τιμών παραγωγού στο γάλα , αλλά και του αυξανόμενου κόστους παραγωγής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης