Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών

Αριθμός πρωτ: 17465
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης παρουσίασης της Λευκής Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημάνθηκαν και οι αρνητικές επιπτώσεις που θα υποστεί η ευρωπαϊκή γεωργία, οι οποίες αναμένονται εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.
Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από την αρμόδια Επίτροπο Γεωργίας, είναι άμεση ανάγκη η λήψη μέτρων για την προστασία του αγροτικού τομέα και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα καθώς τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές του κλίματος θα είναι αμεσότερες και επαχθέστερες σε σχέση με τις προβλεπόμενες στην έκθεση που είχε εκπονήσει η διακυβερνητική ομάδα για τις κλιματικές μεταβολές, το 2007.
Επειδή όπως τονίστηκε οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα έχουν διαφορετικό περιφερειακό αντίκτυπο , γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα μέτρα προσαρμογής θα χρειαστεί να ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται στον αγροτικό τομέα και τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές τα εισοδήματά τους λόγω των κλιματικών αλλαγών αλλά και των πολιτικών της Κυβέρνησης και της οικονομικής κρίσης και για το λόγο αυτό η Πολιτεία οφείλει να προστατέψει τους καλλιεργητές από το σαρωτικό χτύπημα που αναμένεται λόγω της αλλαγής του κλίματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που αναμένεται να πλήξουν τον αγροτικό τομέα της χώρας μας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης