Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός πρωτ: 15159
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της κοινής αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή κινεί διαδικασίες προκειμένου να ληφθούν μέτρα.
Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση, στόχος είναι να σχεδιαστεί ενιαία κοινοτική προσέγγιση για τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να σχεδιαστεί στρατηγική για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων από καταστροφές στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως και η Κρήτη, έχει υποστεί πρόσφατα μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές, λόγω των πυρκαγιών το Σεπτέμβριο του 2007, γεγονός που αποτελεί όχι μόνο τεράστια οικολογική καταστροφή αλλά έχει προκαλέσει και ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης