Λήψη μέτρων για την κατανάλωση αλκοόλ

Αριθμός πρωτ: 3546
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ), το 2006 αυξήθηκε η χρήση αλκοόλ κυρίως στο μαθητικό πληθυσμό , καθώς και ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων.
Όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει με Ερωτήσεις μου για το σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο αποτελεί εξίσου σημαντικό πρόβλημα και στο Νομό Ηρακλείου, απαιτείται πρωτίστως η λήψη μέτρων πρόληψης αφού πρόκειται για ανήλικους στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Ο τομέας της πρόληψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, όπως ειδικά προγράμματα στους χώρους ψυχαγωγίας , όπου γίνεται και η περισσότερη χρήση αλκοόλ αλλά και σχετικά με το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.
Επειδή είναι ευθύνη της Πολιτείας να πάρει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την επίλυση ενός ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος, όπως αυτό της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες και στους μαθητές.
Επειδή είναι ανάγκη να ενισχυθεί στη χώρα μας τόσο η έρευνα και η παρακολούθηση όσο και η αξιολόγηση του φαινομένου, ιδιαίτερα επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης κονδυλίων Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά δεν έχουν πραγματοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι αποτελεί και υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην επαρκή χρηματοδότηση του ΕΚΤΕΠΝ προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, ιδιαίτερα από τους νέους και τους μαθητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ