Λήψη μέτρων για την κατανάλωση αλκοόλ

Αριθμός πρωτ: 2058
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την κατανάλωση αλκοόλ.

Στην Ερώτησή μου 6446/30-6-2007 αναφέρθηκα στην ανάγκη λήψης μέτρων για την ενημέρωση και προστασία των πολιτών από την κατανάλωση αλκοόλ, αφού σύμφωνα με την τότε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανάλωση αλκοόλ στα κράτη μέλη της Ε.Ε., η κατανάλωση αλκοόλ ευθύνεται για πάνω από 22.000 θανάτους ετησίως. Συγκεκριμένα, ευθύνεται για πάνω από 2.000 φόνους, περίπου 10.000 αυτοκτονίες και περισσότερα από 10.000 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.
Στις απαντήσεις τους το μεν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν περιλαμβάνεται διάταξη σχετική με την αναγραφή στις ετικέτες των συσκευασιών των αλκοολούχων ποτών προειδοποιητικών αναφορών για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ποτών και επιπλέον παρόμοια διάταξη δεν περιλαμβάνεται ούτε στο υπό συζήτηση Σχέδιο Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.
Ωστόσο στην απάντησή του το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ότι μπορεί να μην ρυθμίζεται η αναγραφή, στις ετικέτες των αλκοολούχων ποτών προειδοποιητικών αναφορών για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ, παρόλο αυτά μια τέτοια ρύθμιση είναι δυνατή, όπως και στην περίπτωση των τσιγάρων, στα πλαίσια υλοποίησης μιας «Πολιτικής Υγείας».
Επειδή σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία το πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ στις εφηβικές ηλικίες, τόσο σε αγόρια όσο και κορίτσια στην περιφέρεια της Κρήτης είναι ιδιαίτερα υψηλό και απαιτείται συνεχής συντονισμός και συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων και της Πολιτείας για την καταπολέμησή του,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα μας , στις εφηβικές ηλικίες και τι πρόκειται να γίνει σχετικά με την αναγραφή στις ετικέτες των συσκευασιών αλκοολούχων ποτών προειδοποιητικών αναφορών για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ όπως συμβαίνει με τα τσιγάρα, στα πλαίσια υλοποίησης μιας «Πολιτικής Υγείας» όπως επιβάλλεται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης