Λήψη μέτρων για την κατασπατάληση του νερού

Αριθμός πρωτ: 6379
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την κατασπατάληση του νερού.

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι αρμόδιοι για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα μας, όπως οι γεωλόγοι του δημοσίου, οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), καθώς και ο Σύνδεσμος Γεωλόγων-Μελετητών για την αναποτελεσματική πολιτική της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της διαφαινόμενης λειψυδρίας στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα μέτρα με τα οποία προσπαθεί η Κυβέρνηση να περιορίσει τη σπατάλη του νερού, όπως η αύξηση της τιμής του αλλά και η τιμολόγηση του αρδευτικού νερού δεν είναι τίποτε άλλο από αντιλαϊκά και κυρίως αναποτελεσματικά αφού ο περιορισμός της σπατάλης δεν είναι θέμα κόστους, πρωτίστως.
Επιπλέον οι κυβερνητικές εξαγγελίες για χρηματοδοτήσεις εκτάκτων γεωτρητικών προγραμμάτων, χωρίς προηγούμενη ολοκληρωμένη μελέτη, καταδεικνύει την προχειρότητα όλων των εξαγγελιών.
Επειδή το σημαντικότερο όλων, που θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηρίζεται ο σχεδιασμός και η λήψη των μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα μας, είναι ότι η ανεπάρκεια των υδατικών πόρων δεν είναι μόνο κλιματολογικό φαινόμενο, αλλά και αποτέλεσμα μιας λανθασμένης πολιτικής, αφού το νερό είναι φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια και με σωστά μέτρα οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης του.
Επειδή η Κυβέρνηση, όχι μόνο δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα μας αλλά παραγκωνίζει τους φορείς που επί χρόνια ασχολούνται με το υδατικό δυναμικό της χώρας και θέτει υπό αμφισβήτηση τις αρμοδιότητές τους όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στην άμεση υλοποίηση έργων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρας, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες και έχουν να κάνουν: α) με την ανακαίνιση των παλιών αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων, που εμφανίζουν σήμερα τεράστιες απώλειες νερού περισσότερες από όσες καταναλώνουμε, β) με την ταμίευση επιφανειακών υδάτων σε φράγματα και γ) χρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων σε μονάδες αφαλάτωσης.
2) Ποια μέτρα θα εφαρμοστούν στο Νομό Ηρακλείου και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης