Λήψη μέτρων κατά της κερδοσκοπίας στην αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων γενικά

Αριθμός πρωτ: 5700
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων κατά της κερδοσκοπίας στην αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων γενικά.

Στην απάντηση της Ερώτησής μου 4678/17-1-07, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των κρουσμάτων κερδοσκοπίας στην αγορά λιπασμάτων αλλά και γενικά των γεωργικών εφοδίων σε βάρος των αγροτών, το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντάει ότι, «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αυταπάγγελτη έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για το θέμα».
Επειδή όπως αναφέρεται επίσης στην απάντηση, «έχει πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος στις 9 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου…, καθώς και σε 5 ακόμη εταιρείες και η υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί».
Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός του Νομού Ηρακλείου αλλά και της χώρας γενικότερα και για το λόγο αυτό επιτάσσεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων των εταιρειών που εξετάζονται και ποιες ποινές πρόκειται να επιβληθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της κερδοσκοπίας στην αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων γενικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ