Λήψη μέτρων κατά της μεγάλης καταστροφής των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας

Αριθμός πρωτ: 12296
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Λήψη μέτρων κατά της μεγάλης καταστροφής των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας.

Μεγάλη καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, στο Ηράκλειο και τα Χανιά, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που αποκαλύπτει ότι το 40% των θαλάσσιων οικοσυστημάτων παγκοσμίως βλάπτεται σοβαρά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Όπως επισημαίνεται στη συγκεκριμένη έρευνα, η περιοχή της Μεσογείου και οι ελληνικές θάλασσες έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, εκτός από τις κλιματικές αλλαγές, και από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η υπεραλίευση, η εμπορική ναυτιλία, η μη ορθολογική διαχείριση των χερσαίων αποβλήτων.
Στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση υφίσταται ο Σαρωνικός, όπως και οι ανατολικές παράκτιες περιοχές της Αττικής, ο Θερμαϊκός, ο Πατραϊκός, ο Παγασητικός και ο Αργολικός Κόλπος, οι εκβολές του Έβρου και του Αξιού, η Κυλλήνη, τα Χανιά, το Ηράκλειο, καθώς και οι θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας που εκτείνονται κατά μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας.
Επειδή, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεξοχήν αρμόδια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκαλούν οι δραστηριότητες του ανθρώπου στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι τα κράτη μέλη, τα οποία καλούνται να παρακολουθούν την κατάσταση και να ενεργούν για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής του κατάστασης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και το σύνολο των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο, από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης