Λήψη πρωτοβουλιών για μη έγκριση μεταλλαγμένων προϊόντων στα πλαίσια της Ε.Ε

Αριθμός πρωτ: 733
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη πρωτοβουλιών για μη έγκριση μεταλλαγμένων προϊόντων στα πλαίσια της Ε.Ε

Η μόνιμη ευρωπαϊκή επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν προέβη σε γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην κοινοτική αγορά τριών γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών καλαμποκιού και μίας ποικιλίας μεταλλαγμένης πατάτας.
Η ανάγκη λήψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την πλευρά της χώρας μας είναι επιβεβλημένη, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εντός τριμήνου πρέπει να λάβει τελική απόφαση.
Επειδή εάν και στο Συμβούλιο των Υπουργών δεν υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία, τότε το θέμα θα επανέλθει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η χορήγηση της έγκρισης.
Επειδή για τις τρεις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες καλαμποκιού, της εταιρείας Monsanto, Mon863xNK603, Mon863xMon810 Mon863xMon810xNK603, καθώς και για τη μεταλλαγμένη πατάτα ΕΗ92-527-1 (Amflora) πρόκειται να δοθεί έγκριση για να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων, αμύλου, αλλά και ζωοτροφών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην χορηγηθεί η άδεια στις τρεις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες καλαμποκιού της εταιρείας Monsanto, Μοn863Xnk603, Mon863xMon810, Mon863xMon810Xnk603, καθώς και για τη μεταλλαγμένη πατάτα ΕΗ92-527-1 (Amflora), για να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή τροφίμων, αμύλου αλλά και ζωοτροφών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ