Λήψη πρωτοβουλιών για την προώθηση των οικολογικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 8696
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη πρωτοβουλιών για την προώθηση των οικολογικών προϊόντων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι το ρόλο που παίζει το περιβάλλον στην καθημερινή τους ζωή, καθώς πάνω από το 95% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό (80%) των ανθρώπων που πιστεύουν ότι το περιβάλλον επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους και είναι διατεθειμένοι να προβούν στη λήψη μέτρων για την προστασία του, αφού έχει άμεσο αντίκτυπο στην βελτίωση των συνθηκών της ζωής του.

Επειδή περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων δείχνουν αξιοσημείωτη προθυμία να αρχίσουν να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον ακόμα και αν τους στοιχίζουν λίγο παραπάνω, ενώ θεωρεί επιβεβλημένη την ανάληψη κοινών δράσεων σε επίπεδο Ε.Ε για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στη χώρα τους, αφού όλο και ποιο συχνά συμβαίνουν σε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Επειδή στην Κρήτη παράγονται επαρκείς ποσότητες οικολογικών προϊόντων και η προώθηση τους θα επιτρέψει την αύξηση της παραγωγής τους προς όφελος της τοπικής οικονομίας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να λάβουν πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο κα επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση κινήτρων για καινοτομίες στην παραγωγή και κατανάλωση οικολογικών προϊόντων, αφού όλο και περισσότεροι πολίτες συνδέουν την προστασία του περιβάλλοντος με την ποιότητα της ζωή τους και απαιτούν από την Πολιτεία να λάβει μέτρα ενεργοποίησης προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ