Λίγες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα σχολεία

Αριθμός πρωτ: 8014
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Λίγες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα σχολεία.

Η ανάγκη διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, αντί να αντιμετωπιστεί με ορθολογικό τρόπο από το Υπουργείο Παιδείας, αυτό καταφεύγει σε πρόσκαιρες λύσεις, όπως σεμινάρια για τους τρόπους διδασκαλίας του βιβλίου και την εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, καθώς και με επισκέψεις στα σχολεία και με οδηγίες προς τους διδάσκοντες, τουλάχιστον όσον αφορά το τοπικό επίπεδο.
Επειδή, σύμφωνα με τους σχολικούς συμβούλους, οι διδακτικές ώρες που απαιτούνται για τη διδασκαλία της Ιστορίας είναι 60 και όχι οι 45-50 που διατίθενται τελικά.
Επειδή ο ορθολογικός και ενδεδειγμένος τρόπος, όχι μόνο αντιμετώπισης του προβλήματος των λίγων ωρών διδασκαλίας της Ιστορίας, αλλά της ουσιαστικής αναβάθμισης του μαθήματος, είναι η διδασκαλία του μαθήματος από ειδικευμένους καθηγητές και όχι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, όπως γίνεται συνήθως, η οργάνωση συστηματικών σεμιναρίων για τους διδάσκοντες, καθώς και η αλλαγή του περιεχομένου στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος στις γενικές εξετάσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να ενεργήσει άμεσα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας γενικής παιδείας στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου και της χώρας γενικότερα.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβεί προκειμένου να αναβαθμιστεί η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στα σχολεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ.Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ