Λατομείο στη περιοχή του Δ.Δ. Σαμπά του Δήμου Θραψανού

Αριθμός πρωτ: 473
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Λατομείο στη περιοχή του Δ.Δ. Σαμπά του Δήμου Θραψανού.

Είναι γνωστό ότι η μεγάλη ζήτηση αδρανών υλικών στην Κρήτη έχει ως αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις για δημιουργία και νέων λατομικών ζωνών στο Νομό Ηρακλείου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενοικίασης βοσκοτόπου από την Ιερά μονή Αγκαράθου , έκτασης 500 στρ. ώστε με βάση αυτό ως τετελεσμένο γεγονός να ασκηθούν πιέσεις, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως λατομική ζώνη η συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια να λειτουργήσει ως Λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών.
Όλα αυτά δυστυχώς συμβαίνουν, όταν μόλις πριν λίγα χρόνια έγινε ο προσδιορισμός λατομικών ζωνών στο Νομό Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη.
Ωστόσο η αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών για τη σωστή λειτουργία των εν ενεργεία Λατομείων και η αδιαφορία της Πολιτείας στη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων δημιουργούν τάσεις ληστρικής εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την όχληση στους γύρω οικισμούς.
Επειδή όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφώσει ένα αρνητικό κλίμα γενικότερα στην κοινωνία της Κρήτης οι κάτοικοι της περιοχής αυτής, στην οποία λειτουργεί ήδη άλλο ένα λατομείο και μόνο με το άκουσμα μιας τέτοιας πιθανής προοπτικής έχουν αρχίσει να αντιδρούν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθενται να συνηγορήσουν να αρχίσει εκ νέου η διαδικασία καθορισμού νέων λατομικών ζωνών.
2) Τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου τα μεν νομίμως λειτουργούντα Λατομεία να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους τα δε παράνομα να σταματήσουν άμεσα τη λειτουργία τους και να υποχρεωθούν σε αποκατάσταση του χώρου και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης