Λειτουργία Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στον Οικισμό Κελιά του Δήμου «Ν.Καζαντζάκης»

Αριθμός πρωτ: 13433
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στον Οικισμό Κελιά του Δήμου «Ν.Καζαντζάκης».

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στον Οικισμό Κελιά του Δήμου «Ν.Καζαντζάκης», το οποίο αποτελεί ένα υπερτοπικό έργο που θα παρέχει εξειδικευμένες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην ευπαθή ομάδα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Πρόκειται για ένα έργο που καταλαμβάνει έκταση 10 στρεμμάτων και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», αλλά και από ίδιους πόρους του Δήμου.
Ωστόσο, ο Δήμος «Ν.Καζαντζάκης», ένας μικρός και περιορισμένων οικονομικών πόρων Δήμος, αδυνατεί να εξασφαλίσει τα κονδύλια που απαιτούνται για τις ανάγκες εξοπλισμού, προσφοράς ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού και γενικότερα διαχείρισης και λειτουργικότητας του Κέντρου Στήριξης και, αν και ζήτησε οικονομική βοήθεια από τον Επίσημο Δημόσιο Φορέα Υγείας της χώρας, συνάντησε την πλήρη αδιαφορία των ιθυνόντων για τη συγκεκριμένη δομή.
Επειδή είναι ανέφικτη η ολοκλήρωση και λειτουργία του Κέντρου χωρίς χρηματοδότηση και στήριξη της πολιτείας, ενός σημαντικού έργου που δικαιούται ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας της Ανατολικής Κρήτης.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την έλλειψη ολοκληρωμένων δομών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες όλων των ηλικιών στο Νομό Ηρακλείου, εν τούτοις είναι καταφανής η παντελής απουσία κοινωνικής πολιτικής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης, καθώς και της εύρυθμης λειτουργία του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στον Οικισμό Κελιά του Δήμου «Ν.Καζαντζάκης», το οποίο αποτελεί ένα υπερτοπικό έργο που θα παρέχει εξειδικευμένες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην ευπαθή ομάδα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης