Λευκή Βίβλος και ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών

Αριθμός πρωτ: 17466
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Λευκή Βίβλος και ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Λευκής Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημάνθηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα προκληθούν σε πολλούς τομείς όπως, η γεωργία, η ενέργεια , οι μεταφορές, τα οικοσυστήματα, η υγεία αλλά και ο τουρισμός εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών καθώς και η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
Επειδή όπως τονίστηκε οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα έχουν διαφορετικό περιφερειακό αντίκτυπο , γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα μέτρα προσαρμογής θα χρειαστεί να ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που αναμένονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης