Μάστιγα για την αγορά οι ακάλυπτες επιταγές

Αριθμός πρωτ: 3118
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μάστιγα για την αγορά οι ακάλυπτες επιταγές.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά από τις ακάλυπτες επιταγές, που επιβεβαιώνει την ένταση της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.
Σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕ, οι ακάλυπτες επιταγές κατακλύζουν την ελληνική αγορά με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το πρόβλημα για τις περισσότερες πλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία η αγορά ασφυκτιά καθώς το 30% μεταχρονολογεί τις επιταγές από 6 μήνες και πάνω, το 55,5% από 2 έως 5 μήνες, ενώ μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτει το 50% των συναλλαγών της με μεταχρονολογημένες επιταγές.
Επειδή, η τοπική αγορά του Ηρακλείου παρουσιάζει ακόμα εντονότερο πρόβλημα από τα στοιχεία που δείχνει η μελέτη, όπως προβάλλεται και από τον τοπικό τύπο και παρά τις όποιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες των αρμόδιων τοπικών φορέων δεν παρατηρείται κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Επειδή, είναι ανάγκη η κυβέρνηση να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν και πότε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά εξαιτίας της μεγάλης αύξησης, τόσο του συνόλου όσο και της αξίας των ακάλυπτων επιταγών.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης