Μέτρα αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους

Αριθμός πρωτ: 17675
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), διπλάσιο ποσοστό αγοριών κάνει χρήση ναρκωτικών σε σύγκριση με το 1984 και επιπλέον τα ελληνόπουλα εμφανίζεται να έχουν στενή σχέση με το κάπνισμα και το αλκοόλ.
Επειδή αντί η Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της αναγκαίας συνείδησης αλλά και την προώθηση της αναγκαίας εκπαίδευσης, για να χτυπηθούν τα φαινόμενα αλόγιστης χρήσης καπνού και αλκοολούχων ποτών από μικρά παιδιά, θεσμοθέτησε νέο νόμο, για επικοινωνιακούς κυρίως λόγους, αφού το ίδιο νομικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί και στο παρελθόν.
Επειδή έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τη χρήση αλκοόλ στο Νομό Ηρακλείου, κυρίως στις νεαρές ηλικίες χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν προκειμένου να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται, προκειμένου να αποφεύγουν, οι μαθητές αλλά και όλοι οι ανήλικοι τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ, καπνού και γενικότερα όλων των επικίνδυνων για την υγεία εθιστικών ουσιών.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης