Μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός πρωτ: 8952
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πρόσφατη ευρωπαϊκή διάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές εν δράσει: Αντιμετωπίζοντας τις προσκλήσεις του αύριο» παρουσιάστηκαν μια σειρά εισηγήσεων για τις προοπτικές της αγροτικής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή οι προοπτικές της αγροτικής ανάπτυξης, τόσο για τα δάση και τις κλιματικές αλλαγές, όσο και για τη διαχείριση των εδαφών και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν όλο τον αγροτικό πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου, της Κρήτης και γενικότερα ολόκληρης της χώρας.
Επειδή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, όπου η οικονομική εξαθλίωση των αγροτών της χώρας μας έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες και ολοκληρωμένες δράσεις από την πλευρά της Πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής διάσκεψης για την αγροτική ανάπτυξη και ποια μέτρα προτάθηκαν από την πλευρά του Υπουργείου, όσον αφορά τις προοπτικές της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας και την άμεση ανακούφιση του αγροτικού πληθυσμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης