Μέτρα για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος

Αριθμός πρωτ: 1161
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει άμεσα τη λήψη μέτρων για την επιβολή αυστηρότερων ποινών σε όσους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διάπραξη αξιόποινων και εγκληματικών πράξεων.
Επειδή όλο και συχνότερα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας απειλές μέσω του Διαδικτύου, οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να παραλύσουν τις κρατικές δομές, ενώ οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την αυξανόμενη απειλή από ομάδες που διαδίδουν ιούς και υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.
Επειδή εκτός από την επιβολή αυστηρότερης νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ειδοποίησης και συνεργασίας για την προώθηση άμεσης συνεργασίας των κρατών-μελών στο ενδεχόμενο επιθέσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λήψη αυστηρότερων μέτρων σε όσους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διάπραξη αξιόποινων και εγκληματικών πράξεων.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ