Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 11237
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του προγράμματος «βιώσιμες ενεργειακά κοινότητες» με το οποίο μπορούν οι δήμοι να ενταχθούν προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.
Με δεδομένο πια, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή εξαιτίας του ενεργειακού προβλήματος και απαιτείται να ληφθούν υποχρεωτικά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, η Ελλάδα έχει πλέον νομική υποχρέωση μέχρι το 2020 να επιτύχει μεταξύ άλλων, εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 18%.
Επειδή ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που οφείλει η Πολιτεία να επιλύσει προκειμένου να υπάρξει λύση στο σοβαρό αυτό ζήτημα , είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των φορέων και αρχών που είναι κοντά στον πολίτη, όπως οι δήμοι, δεδομένου ότι σήμερα ο κτιριακός τομέας και ο φωτισμός των δρόμων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κατανάλωσης ενέργειας.
Επειδή ο κύριος λόγος για τη μη ανάληψη πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας από τους δήμους είναι κυρίως το κόστος, η έλλειψη χρηματοδότησης καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης για τους τρόπους δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών,
Επειδή μετά το δήμο Ηρακλείου μεγάλος αριθμός δήμων του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα επιθυμεί την ένταξή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις βιώσιμες ενεργειακά κοινότητες, αλλά και την λήψη μέτρων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να μπορούν οι δήμοι, αλλά και οι πολίτες να δραστηριοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά για την εξοικονόμηση ενέργειας, προκειμένου να αντεπεξέλθει η χώρα μας στις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης