Μέτρα για την προβολή και προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 344
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την προβολή και προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να λάβει πρόσθετα μέτρα για την προβολή και προώθηση των κοινοτικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, με σκοπό να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση των ευρωπαίων αγροτών στην αγορά.
Όπως επεσήμανε η Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μπόελ, οι ευρωπαίοι αγρότες παράγουν κάτω από τις αυστηρότερες παγκοσμίως απαιτήσεις και τα προϊόντα που παράγουν είναι ποιοτικά, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, το οποία τους προσδίδουν μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα παράγονται πολλά αγροτικά προϊόντα άριστης ποιότητας και ιδιαίτερης διατροφικής αξίας, ενώ οι αγρότες τα τελευταία χρόνια δεν απολαμβάνουν τις τιμές που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα το εισόδημά τους να συρρικνώνεται συνεχώς και τα προϊόντα να μη βρίσκουν την αναγνώριση που τους πρέπει στην αγορά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκείμενου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την προώθηση και προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων ώστε να επωφεληθούν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ